Αναπνευστήρες Μ.Ε.Θ

Περιλαμβάνει SBT(spontaneous breathing tidal),την υποστήριξη αναρρόφησης, την αντιστάθμιση ενδοτραχειακού σωλήνα και την παρακολούθηση VCO2(ογκομετρική καπνογραφία) και EtCO2(time based capnography). Η μεγάλη οθόνη αφής LED 17΄΄ με δυνατότητα προσαρμογής και περιστροφής,προσφέρει προσαρμοστική και ευέλικτη γραφική διεπαφή χρήστη, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση πολλαπλών γραφικών πληροφοριών συνεχώς και ταυτόχρονα. Έχει σχεδιαστεί για εξελιγμένους κλινικούς ιατρούς για την απρόσκοπτη διαχείριση των χαρακτηριστικών του με το πιο ανταγωνιστικό κόστος και αποτελεσματικότητα.

Event 7i Flagship

Μια πλήρης σειρά λειτουργιών δίνει στον κλινικό ιατρό την ευελιξία να επιλέξει τη λειτουργία που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του ασθενούς. -Πλήρη παρακολούθηση πολλαπλών γραφικών πληροφοριών συνεχώς. -Υψηλής απόδοσης τεχνολογία εσωτερικής πηγής αερίου. -Τεχνολογία διπλής βαλβίδας για ακριβή παροχή αέρα -Χρήση για παιδιατρικό σκοπό μέχρι και ενηλίκων. -Υποστήριξη αερισμού μεταφοράς -Εύχρηστη οθόνη αφής και διεπαφή με το χρήστη.

Event 3e eVolution 

Η μεγάλη οθόνη ρύθμισης οθόνης 17'' με δυνατότητα προσαρμογής και περιστροφής, με φωτεινή οθόνη αφής LED, προσφέρει προσαρμοστική και ευέλικτη γραφική διεπαφή χρήστη για να ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών, επιτρέποντας συνεχώς και ταυτόχρονα την παρακολούθηση πολλαπλών γραφικών δεδομένων. Τύποι Αερισμού: -Assisted Control Mandatory Ventilation (CMV) -Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV) -Spontaneous Ventilation (CPAP + PS, CPAP + VS, SPAP)

Event 7i -17΄΄

Κύλιση προς τα επάνω