Αναπνευστήρες Φορητοί

-Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (18-24h). - Λιγότερο βάρος (2.4kg) - Κατανάλωση χαμηλής κατανάλωσης αερίου - Ιδανική για μεγάλες μεταφορές - Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης - Πολλαπλές λειτουργίες

o_two e700

Ο αναπνευστήρας e700 εισάγει μια νέα εποχή στον ελεγχόμενο εξαερισμό για αναζωογόνηση και μεταφορά ασθενών.Αυτοί οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι, πνευματικά αναπνευστήρες παρέχουν μια σειρά λύσεων εξαερισμού για όλους τους τύπους απαιτήσεων των ασθενών.

o_two e600

-Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (18-24h). - Λιγότερο βάρος (2.4kg) - Κατανάλωση χαμηλής κατανάλωσης αερίου - Ιδανική για μεγάλες μεταφορές - Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης - Πολλαπλές λειτουργίες

o_two e500

Ευελιξία στον όγκο της αναπνοής και την παροχή συχνότητας για τον αερισμό ασθενών από 5 κιλά εώς σε μεγάλους ενήλικες .Μέθοδος CPAP για την παροχή μη επεμβατικής θεραπείας σε ασθενείς με CHF, COPD και PE. Ρυθμισή με Auto Cycling Shut-off και επανεκκίνηση για συγχρονισμένο αερισμό για τους ασθενείς που συνδέονται-αποσυνδέονται συχνά απο τον αναπνευστήρα.Μετρητή πίεσης αεραγωγού για την παροχή οπτικής παρακολούθησης των ρυθμίσεων του ασθενούς και του αναπνευστήρα.Ένας προειδοποιητικός ήχος και οπτικός προειδοποίηση χαμηλής παροχής αερίου. Ακουστικός και οπτικός δείκτης για αποσύνδεση κυκλώματος ή όταν οι αναπνευστικοί όγκοι είναι ανεπαρκείς (ATV + MRI)

o_two CAREvent MRI

Ευελιξία στον όγκο της αναπνοής και την παροχή συχνότητας για τον αερισμό ασθενών από 5 κιλά εώς σε μεγάλους ενήλικες .Μέθοδος CPAP για την παροχή μη επεμβατικής θεραπείας σε ασθενείς με CHF, COPD και PE. Ρυθμισή με Auto Cycling Shut-off και επανεκκίνηση για συγχρονισμένο αερισμό για τους ασθενείς που συνδέονται-αποσυνδέονται συχνά απο τον αναπνευστήρα.Μετρητή πίεσης αεραγωγού για την παροχή οπτικής παρακολούθησης των ρυθμίσεων του ασθενούς και του αναπνευστήρα.Ένας προειδοποιητικός ήχος και οπτικός προειδοποίηση χαμηλής παροχής αερίου. Ακουστικός και οπτικός δείκτης για αποσύνδεση κυκλώματος ή όταν οι αναπνευστικοί όγκοι είναι ανεπαρκείς (ATV + MRI)

o_two CAREvent ATV+

Κύλιση προς τα επάνω