Καλώδια Καρδιογραφήματος ECG/EKG

         Τριπολικά ECG Καλώδια

       Πενταπολικά ECG Καλώδια

        Δεκαπολικά EKG Καλώδια

                      Προεκτάσεις Καλωδίων

Κύλιση προς τα επάνω