Πίεστρα Αίματος

Reusable Pressure Cuffs

B-IC 500 – 500 ml
B-IC1000 – 1000 ml
N E W 
Reusable Pressure Infusion Cuff (new quality) with precision Sphygmanometer and hand inflator
Κύλιση προς τα επάνω