Διάφορα Αναλώσιμα

Ασκοί Ταχείας Χορήγησης Υγρών Πολλαπλών Χρήσεων
Νατράσβεστος
Ασκοί Ταχείας Χορήγησης Υγρών Μίας Χρήσης
 Αισθητήρες Ροής
Ισοθερμικά Πεδία 
Στηρικτικά Ενδοτραχειακού Σωλήνα 
Φίλτρα Αντιμικροβιακά Υγρανσης
Τσάντες-Βαλίτσες
Φίλτρα Αντιμικροβιακά Για COVID-19
Φουσκάκια-Μανταλάκια Καρδιογράφου
Βαλβίδες Τύπου C-PAP
Αναπνευστικοί Ασκοί Πολλαπλών Χρήσεων
Κύλιση προς τα επάνω