Καλώδια Καρδιογραφήματος ECG/EKG

 Τριπολικά ECG Καλώδια
       Πενταπολικά ECG Καλώδια
        Δεκαπολικά EKG Καλώδια
     Προεκτάσεις Καλωδίων
Κύλιση προς τα επάνω