Καλώδια Καρδιογραφήματος ECG/EKG

 Τριπολικά ECG Καλώδια

       Πενταπολικά ECG      Καλώδια

        Δεκαπολικά EKG        Καλώδια

     Προεκτάσεις Καλωδίων

Κύλιση προς τα επάνω