Καρδιογράφοι

Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο ανάλυσης ECG του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης,ο πρώτος που βασίζεται σε συγκεκριμένες μεταβλητές, όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια της ερμηνείας του ΗΚΓ.

BeneHeart R3

Η πλήρης εικόνα της εκτύπωσης σάς βοηθά να αποφασίσετε εάν απαιτείται άμεση επανάληψη της εγγραφής με ΗΚΓ. Η στιγμιαία επιθεώρηση στην οθόνη σας επιτρέπει να στείλετε δεδομένα στο σύστημα διαχείρισης ΗΚΓ χωρίς εκτύπωση.

BeneHeart R12
Κύλιση προς τα επάνω