Κυκλώματα Αναισθησίας-Αναπνευστικά

Κύκλωμα Αναισθησίας Λείας Επιφάνειας με Ασκό
Κύκλωμα Αναισθησίας Κρυκοειδής Επιφάνειας με Ασκό
Κύκλωμα Αναισθησίας Λείας Επιφάνειας με Δύο υδατοπαγίδες και Ασκό
Αναπνευστικό Κύκλωμα Τριών Μέτρων 
Θερμενόμενο Αναπνευστικό Κύκλωμα 
Αναπνευστικό Κύκλωμα Δύο Σωλήνων Σε Ένα
Κυκλώματα Φορητού Αναπνευστήρα
Κύκλωμα Αναισθησίας Jackson Rees 
Κύκλωμα  Αναισθησίας Mapleson C
Κρικοειδής Σωλήνες Σιλικόνης Πολλών Χρήσεων
Κύλιση προς τα επάνω