Συσκευές τύπου AMBU

Συσκευή τύπου AMBU πολλαπλών χρήσεων

 Συσκευή τύπου AMBU μιας χρήσης

 Συσκευή τύπου AMBU SMART BAG πολλαπλών χρήσεων

Κύλιση προς τα επάνω